Vil du  være med fra start, så er det første indlæg (referatet fra det indledende møde) placeret nederst på siden, og de senere indlæg står så i kronologisk rækkefølge opad.

Fra Parkgruppen

Onsdag d. 5. februar holdt Parkgruppen møde.

Parkgruppen består af borgere i Østermarie, der i forbindelse med et borgermøde, har fundet det nødvendigt at tage hånd om Parken, som er byens rekreative område. (Mark, Lisette, Chrisanne, Jannek, Connie, Torben, Hanne Lilleskov, Carl og Hanne Jensen)

Parkgruppens formål er at arbejde for at parken bliver vedligeholdt, forskønnet og gjort attraktiv for Østermaries borgere og byens gæster.

Vi mødtes i parken, hvor vi fik en snak om mangler og muligheder. Efterfølgende lagde vi en plan, hvor Mark, Carl og Hanne Lilleskov blev valgt til at tage initiativ til at kontakte kommunen med henblik på et konstruktivt samarbejde omkring Parken.                                                                                         

Hanne Lilleskov laver en tegning over parken hvor ideerne er indtegnet.


Der kom mange gode ideer, hvoraf vi valgte i prioriteret rækkefølge at arbejde for at realiserer flg.:

1. Alm. vedligeholdelse af græsarealer dvs. at græsset slås på almindelig vis ligesom i andre parker på øen.

2. At de 2 runde bede ud mod vejen genetableres med noget fint at se på.

3. At etablere en sø (udgravning hvor der står vand efterår og vinter) en bro over søen og en pavillon i forbindelse med søen.

4. Labyrint af bambus.

5. Klatretræ (stort træ fra skoven)

6. Bænke

7. Ideer til nyplantning og eller supplering af eksisterende beplantning.

Hanne har fine og gode forslag.


Vi forestiller os, at vi selv sammen med andre frivillige arbejder fysisk med at få realiseret ideerne, at kommunen og evt. fonde andre vil betale for materialer og stå for vedligeholdelse.


Det er super spændende at se hvad der kommer ud af dette 


Kort referat fra borgermødet 27. januar.

60 borgere fra Østermarie var samlet til møde i går med fokus på Østermarie by. En hurtig gennemgang af arbejdsopgaver, arrangementer og event i 2014, gjorde det tydeligt, at de mange tiltag giver et stort sammenhold, og en sjovere by at bo i. Der arbejdes allerede nu på musikarrangementer, byfest, renholdelse af Torvet, Kræmmermarked i sæsonen, og som noget nyt inddrages byens park, ligesom byen ønsker at være mere synlig under kulturugen. Foreningernes dag og julefest blev også programsat. Nu arbejder de forskellige grupper videre, og der er indkaldt til nyt borgermøde igen i april.

Mange hilsner


Anne, Thorkild & Sussie

Referat fra borgermøde den 26. august.

Der var mødt 40 personer op til borgermødet, hvor dagsordenen var (se den fremhævede tekst):

Status på de forskellige projekter:

Bus hvor de unge kunne mødes: Dette forslag kunne ikke blive til noget, da Teknik og Miljø var imod, på grund af at det var et køretøj der blev brugt. Andet forslag til hvad der så var til de unge, kommer ved næste punkt.

Skaterhal: Fra den 1. september har vi en hal i BAF bygningen, hvor der skal bygges ramper. Østerlars Friskole står for det økonomiske ved skaterhallen. Man regner med at der i hallen også bliver et sted til de unge, hvor de kan mødes, til der findes noget andet til dem.

Torvet: Der er for få kræmmere på Torvet til kræmmerdage, så det er muligt at kræmmerdagene stopper, hvis der ikke tropper flere kræmmere op. Der prøves med annoncering i Rytterknægten til næste år. Lørdag den 30. august var der Foreningsdag på Torvet, der var mødt pænt mange foreninger op, men der var plads til flere.

Renholdelse af Torvet: Der vil blive hørt om Østermaries borgere selv kan få lov at stå for renholdelse af Torvet, og mandetimerne så bruges i Parken i stedet. ”Vandkunsten” udenfor Sognegården skal der undersøges hvad det koster at få lavet den.

Byfest den 16. august: Byfesten, som var en ny begyndelse på at komme hinanden ved, kom ud med et overskud på ca 2700 kr. Der var diskussion om man skal lægge noget andet samme dag, så der sker mere i Østermarie på en gang.

Hjælp: Der mangler stadig hjælpere til bl.a. at sætte flag op og tage flag ned, de kan melde sig i Mariehuset. Hvis man vil  have hjælp, så få sat det på Østermaries hjemmeside. Skriv til steffen.gerdes@aspevej.dk .

Juletræstænding: Dette foregår den 29. november kl 16.00 på Torvet. Denne dag er der Store Legedag  i Østermarie Hallen, som starter kl 13.00 og slutter ca 15.45, så man kan gå til juletræstændingen på Torvet. Der vil denne dag være musik på torvet og godteposer til børnene, samtidig vil vi prøve om der kan blive et julemarked på Mariehuset, der vil senere blive annonceret med tider på dette. Da Østermarie før har været juletræernes by, vil vi se om der kan gøres noget, så der igen kommer juletræer rundt omkring i byen.

Vores Folkekøkken: Sussie Holmtoft fortalte om, hvordan ideen til Vores Folkekøkken er opstået, og hun takkede for byens engagement, og hjælp til at få udbredt projektets muligheder. Der vil den 14. september kl. 13.30 været kæmpe kaffebord rundt om plejehjemmet, samt musik , underholdning og taler denne dag.

Borgermøde: Nyt møde den 27. januar 2015.

Referat fra Borgermødet i Sognegården mandag den 19. maj kl. 19.00.

Der blev budt velkommen til mødet, der var en opfølgning på mødet den 7. april.

Efter velkomst blev det pointeret, at disse to møder ikke har noget at gøre med Borgerforeningen, ej heller har vi fri adgang til Borgerforeningens pengekasse, men må søge om penge, på lige fod som andre. Disse møder er i gangsat af nogen borgere, der syntes at Østermarie er mere end en by, der bare bliver kørt igennem, og at det ville være rart, at kunne byde på noget sjovt, som folk ville stoppe for her i byen.

Torvegruppen har fået ordnet og ryddet op i og omkring bedene på Torvet. De prøver stadig at få nogen ude fra til at komme på Torvet om fredagen, når der skal holdes marked. De har også undersøgt om det er muligt, at der kommer vand i ”vandkunsten” ved Sognegården, det mangles der endnu svar på.

Aktionsgruppen havde en festlig dag den 3. maj med en happening under opsamling af al slags affald på hovedstrøgene i  Østermarie. De har også fat i kommunen angående beplantning ved byporte ind i Østermarie, men de venter også på svar fra kommunen.

Musik og kulturgruppen har startet ud med, at der afholdes grill og musikaften den 21. juni på Pilegården Kirkebyvej 22, hvor vi vil høre nærmere ved opslag. Den 16. august holdes en byfest, som forventes at holdes ved Hallen her i Østermarie, hvor der vil være flere former for underholdning, for børn og voksne i løbet af dagen, samt noget bespisning i form af noget grill samt musik, dette vil man også kunne læse mere om sidenhen på opslag. Gruppen vil også søge om det er muligt og lave noget musik søndag eftermiddag i Parken. Der er overvejelse om en konkurrence om et slogan til Østermarie by. Gruppen venter på svar angående leje af en hal hos BAF, til at lave en skaterhal i.

Datagruppen arbejder på sagen angående datahjælp til ældre borgere i Østermarie, og om der er nok der vil have den hjælp.

Der var kommet et par af de unge borgere med til mødet, som lagde forslag om et sted hvor de kunne lave en ungdomsklub, eller et sted hvor de kunne være. Det kom der ret hurtigt et svar på, da Mark havde en gammel bus de kunne få på visse betingelser, og Borgerforeningen var villig til at hjælpe økonomisk, hvis det blev aktuelt. Der blev hurtigt dannet en gruppe af voksne, der ville hjælpe de unge mennesker med at finde plads og indretning af bussen.

Der blev opfordret til at man satte opslag i kalenderen på Østermaries hjemmeside, så vi ikke overlapper i vores bestræbelser på, at lave ting og sager i byen, adressen på denne side er www.ostermarie.dk.

Efterlysning: Er der nogen der har tid og lyst til at hjælpe Lars med at sætte flag op, og tage dem ned??? Henvendelse i Mariehuset. Samtidig ville det være en hjælp for Lars, hvis han fik at vide i god tid når flagene skulle op, og ikke samme dag man vil have dem op, da det tager flere timer at sætte flagstænger og flag op, dette foregår også på Mariehuset.

 

Svar på nogle spørgsmål til kommunen, som Steffen Gerdes lovede at finde ud af:

Skraldestativ fjernet. Stativerne bliver taget ind i vinterhalvåret og sat ud igen omkring 1. maj.

Må gerne suppleres med brugsens 2 skraldespande ved opgangene, men de bliver nok ikke tømt.

Øvrige skraldestativer samt hundelorteposer m.m. er for egen regning. Og tømmes ikke af kommunen.

Offentligt toilet.  Steffen skal mødes med kommunen om dette.

Asfaltering efter fjernvarmen.  Godthåbsvej får nyt slidlag fra kirken til Nordvej (helle til helle) i år.

Info-skilt ved parken. Er fjernet.

Flagstænger med vimpler. Der er af Borgerforening indkøbt og opsat 6 vimpler på og omkring torvet. Da stængerne i byen typisk står ude ved vejkanten, mener vi ikke, at det er en god ide at have disse stående hele sommerhalvåret med vimpler på, da store lastbiler/traktorer med landbrugsredskaber o.l. får fat i vimplerne, eller simpelthen kører stængerne ned. Vi har allerede mistet 4-5 stænger på den konto, og uden den lange stå-ude-tid.

Vedligeholdelse på torvet. Bjørns Planter har overdraget vedligeholdelsen til Vej og Park, som de ikke hedder mere. Vi må sikkert meget gerne hjælpe dem, hvis der er nogen, som har tid og lyst.

Vedligeholdelse på vejene generelt, så kommer kommunen ”kun” på Godthåbsvej, resten af vejene påhviler den enkelte ejer.

Strandrensedag. Vi mødes på torvet lørdag d. 31. maj kl. 10, kører til henholdsvis Ypnasted og Saltuna og arbejder os så tæt på hinanden som det er forsvarligt på grund af klipperne. Bagefter er der grillpølser m.m. på torvet. Opfordring til, at så mange som muligt møder frem. Vi handler først på dagen.

Kræmmermarked. Fredag mellem 14.00 og 17.00. Første gang d. 30. maj og sidste gang 30. august.

Juletræ. Aftalt med ØIF, at det bliver lørdag d. 29. november kl. 16.

Sankt Hans. Mulige blåtalere. Præsten (sidste mulighed, da han pensioneres) eller Lederen af heldagsskolen?

På mandag d. 19. maj er der Borgermøde kl. 19.00 i Sognegården.

Mødet er en opfølgning på det sidste Borgermøde, hvor vi skal lave status på det arbejde, der dengang blev sat i gang: Der har været oprydningsdage i Byen, aktionsdag med bl.a. Østermarie Hundelortepatrulje, Torverengøring, og netop Torvegruppen er i gang med at sætte rammer og form på Østermaries sommer-kræmmermarked. Vi ser alle frem til at høre fra vores kultur og eventgruppe, der forhåbentlig løfter sløret for mere liv og gang i gaden i Østermarie, siger Thorkild, Anne & Sussie fra initiativgruppen.


Østermarie by er befriet for hundelort

I lørdags var der aktionsdag i Østermarie. 35 beboere mødtes fra morgenstunden, med kost, spand og haveredskaber, og fik sat skik på ”øerne”, riste og fællesområder i byen. Børnene hjalp til ved at male mariehøns på sten – alle de glade og lakerede mariehøns titter nu frem hist og pist i bedene på Torvet.

I dagens anledning opstod Østermarie Hundelortepatrulje, der udklædte og bevæbnet med kulørt bestik indsamlede diverse spandefulde høm høm og møg. De udklædte kvinder gav tattoo på torvet, og vakte megen morskab i byen. 

Arrangementet sluttede med grill på Torvet, og flere sjove ideer til næste sammenkomst.

Aktionsdag i Østermarie

På borgermødet i Østermarie for nylig, blev der nedsat en gruppe, hvis opgave er at lave aktioner i byen. Den første aktionsdag løber af staben nu på lørdag d. 3. maj kl. 10-12.30.

Vi vil gerne favne de forskellige forslag om at gøre byen til et renere og sjovere sted at bo, så lørdag morgen har vi aftalt at følge kommunens opfordring til borgere om at renholde fortove. Vi starter altså med at feje for egen dør, før vi mødes – med egne redskaber – på Torvet til fællesrengøring og oprydning i byen.

Der vil også være en del opgaver børnene kan hjælpe til med.

I dagens anledning opstår Østermaries Hundelortepatrulje, der på bedste vis vil gøgle sig gennem byen, for på en sjov måde at sætte fokus på et stort problem, der fylder meget hos mange. Og når dagen er omme, orker vi heller ikke at snakke mere om hundehøm hømmer.

På torvet vil der være musik, grillede pølser og kaffe, samt masser af snak, der gerne skulle føre ud i nye tiltag og ideer til næste torvedag eller aktionsdag.

Dagli'Brugsen i Østermarie støtter op om aktionsdagen, og arrangerer en konkurrence i butikken, hvor man kan finde billeder af Mariehøns mellem varerne – hvor mange har de mon gemt?. Brugsuddeler, Thorkild lover en sjov præmie til den heldige vinder af konkurrencen, siger Anne & Sussie fra initiativgruppen.

 

Sussie

Lørdag d. 12/4 var der arbejdsdag på Østermarie Torv, og alle ”øerne” har fået en ordentlig forårsstudsning, riste er blevet renset, og Torveområdet er generelt blevet ryddet op efter vinteren. Under høj sol og med godt humør var 12 borgere mødt frem til den første oprydningsdag, arrangeret af den nye Torvegruppe. Bevæbnet med river, handsker, lugejern og baljer til haveaffald blev Torvet i løbet af et par timer forvandlet – veltrimmet og klar til Påsken og den kommende konfirmation. Der blev spontant serveret kaffe og kage af andre borgere fra byen, og snakken gik lystigt i forårssolen.

Det næste planlagte Østermarie-arrangement er en aktionsdag lørdag d. 3. maj. Følg med på ostermarie.dk, opfordrer initiativgruppen.

Referat fra Borgermøde i Sognegården mandag den 7. april kl. 19.00.

 

Der var indkaldt til mødet af Britha, Sussie, Thorkild og Anne, som havde delt løbesedler ud, sat plakater op i Brugsen og en notits i Bornholms Tidende.

Vi havde været glade ved at der var kommet ca. 30 personer, men der kom 68 personer, så man vil jo mene der er andre end os fire, der vil have Østermarie på landkortet.

Sussie startede med at byde velkommen, og fortælle hvad formålet med indbydelsen var.

Vi startede med en brainstorm, hvor folk kunne komme med forslag til, hvad der kunne gøres for at byen bliver et sjovt og dejligt sted at være.

Forslagene var:

 

Torvet bruges mere, torvedag fredag, foreningsdag, kræmmermarked.

Petanquebane – Ungdomsklub – Holde byen ren – Hvad er der af ”offentlige” lokaler, og hvad de kan bruges til -Borgere på Torvet(fulde folk og Hunde) – Parken – Kagekonkurrence - Østermarie sund by – Kultur(musik og koncerter)- Sommerfest – Fælles grønsagshave på Kirkebyvej 22 – Fællesspisning- Sauna-Woofing – Juletræer i hele byen – Koncerter på Kirkebyvej 22 –IT- Hjælp til at betale regninger  for ældre borgere, når banken lukker – Kunstudstillinger – Børneklub/børneaktiviteter – Kør forsigtigt – Etnisk aften – Legeplads – Skaterhal i en nedlagt maskinlænge/længe

 

Efter brainstorm sad folk ved bordene og kunne diskutere indbyrdes om hvad der var ”vigtigst”, og det var følgende:

Reklamere for byen, en skaterhal vil involvere de unge, ren by,  Woofing, melde sig ind i Borgerforeningen, datastue, sted hvor man kan søge information vedrørende alt i Østermarie, skraldespande i byen, børne/unge diskotek, mark med grønsager, stisystem (igangværende projekt), HOLDE VED NÅR MAN STARTER NOGET, velkomstfolder om Østermarie.

 

Der blev dannet fem grupper som er:

TORVET:                                                                                                           GRUPPEN BESTÅR AF:

Arrangementer, bosættere, oprydning:                                                                 Anna, Gitte, Elna, Mette, Christina, Tove, Britta, Thorkild, Gerløv.

KULTUR OG MUSIK:

Parken, Eastmary, byfest                                                                                       Trine, Malene, Jan Paul, Thomassen, Mikkel, Gitte, Lise, Hans                                           

KOMMUNIKATION:

Ostermarie.dk, udhængsskab                                                                                 Steffen Gerdes

DATASTUE:                                                                                                        Lene, Peter

AKTIONSDAG:

AKTIONSDAG D. 3. MAJ 2014 HVOR ALLE ER VELKOMNE:

Rengøring af bymidte & fællesarealer, fællesspisning                                         Sussie, Ingelise, Lars, Kathe, Anne.