Året der gik

Januar, 2019.


Året startede stille og roligt for Borgerforeningen. Lidt snakken om at flytte arkivet op til byen begyndte at tage lidt mere form.

Vedtægtsændringerne, som skulle vedtages på generalforsamlingen blev bearbejdet, og der var dialog med Fritidshuset om lokaler og husleje m.m.

I marts var det så tid til den årlige generalforsamling.

50+ fremmødte i Østermarie Hallen var godt nok overvældende. Der måtte bæres flere stole ind. For andet år, var det ganske uhørt i det bornholmske foreningsliv med så mange fremmødte, og igen blev der tale om kampvalg, både til bestyrelsen og til suppleanterne.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger: Formand: Mark Palmquist, næstformand: Harald Wang Hansen, kasserer: Steffen Gerdes, sekreter: Keld Nielsen og menigt bestyrelsesmedlem: Brita Holm.

Som suppleanter blev valgt Kjeld Tranberg og Carsten Nielsen.

Beretninger og regnskab blev godkendt uden problemer, men generalforsamlingen forløb ikke helt uden problemer. Inden aftenen var omme, blev 1. suppleanten ophøjet til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, da Brita Holm valgte at trække sig fra bestyrelsen.


Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at vi godt kunne flytte lokalarkivet til de ny-istandsatte lokaler på Fritidshuset, og i løbet af året har den nye arkivgruppe fundet sig til rette, arkivalierne er kommet på plads, og flere er kommet til.

Arkivgruppen har haft flere åbent hus-arrangementer, og har nu en fast ugentlig åbningsdag: torsdag eftermiddag.


Så kom turen til Store Strandrensedag. Der kan sagtens være flere, men stranden blev renset, og efterfølgende grillede vi pølser på torvet, så alle andre kunne se, hvad de var gået glip af. Og alt blev behørigt dokumenteret af Tidendes journalist og fotograf.


Sankt Hans var i 2017 ved at drukne totalt i regn, men blev dog gennemført. Sidste år var vejret så totalt modsat, og bestyrelsen valgte helt at aflyse på baggrund af det landsdækkende afbrændingsforbud. Når nu vi ikke kunne få lov at tænde bålet, eller sætte en grill op på græsset, så ville vi hellere være sikre, og helt afholde os fra nogen af delene.

Vi håber selvfølgelig at vejret i 2019 arter sig sådan, at der kan tændes bål uden den store brandfare, og selvfølgelig også, at den store brandslukker oppefra ikke er aktiveret.


Sidst i august blev der afholdt Foreningernes Dag. Og vi var tilbage på torvet. I 2019, hvis der bliver en Foreningernes dag, så skal vi ned i hallen igen.

Tak til de foreninger som stillede op. Der kunne godt have været flere besøgende, men det er man jo ikke altid herre over.

Lidt intern misforståelse i bestyrelsen gjorde, at det der var slået op som en kombination af foreninger og erhverv blev lidt af en fuser, men sådan kan det jo gå.


Borgerforeningen er jo byens kontakt til BRK, og som sådan også modtager af puljemidler til byens ve og vel.

Derfor har kassereren også i 2018 betalt regningerne for udsmykningen af torvet m.m. i forbindelse med påske, halloween og jul. De friske piger m.m. i Torvegruppen har stået for udfærdigelse, opsætning og nedtagning, og det skal de da have stor tak for. Og de har så også fået husrum i Fritidshuset, hvor der er både værksted og lager. Det vidner jo om, at Østermarie stadig er en by med liv.


Sidste fredag i september deltog Østermarie i Frivillig Fredag i Aakirkebyhallerne. Danmarks nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, blev afviklet af Frivillig Forum Bornholm sammen med BRK, Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm.

Og Østermarie var repræsenteret af Borgerforeningen, Torvegruppen og Aktive Kvinder i blandet forvirring.


Og selvfølgelig fik vi også tændt alle lysene på juletræ og øvrig udsmykning på torvet og i resten af byen. Sidste lørdag i november kom julemanden forbi i kulde og regn, men arrangementet havde dog alligevel trukket en anseelig mængde børn og barnlige sjæle til torvet, for alle godteposerne blev udleveret, de franske hotdogs blev solgt og der var god afsætning på risengrøden.


Det var så året der gik, og nu til året der kommer.


Første punkt er nok generalforsamlingen. Se dato og sted nedenfor. Men inden vi kommer så langt, så lige et par opfordringer.


www.ostermarie.dk vil gerne have en ny webmaster. Kunne du tænke dig at være personen bag Østermaries hjemmeside? Der er links til bl.a. Børnehus, Vandværk, Fritidshus og Borgerforening. Der er links til foreninger og private borgere. Der er ”Hvad er Østermarie”, kalenderen og ”Hvorfor hedder den det?” og meget mere, som sikkert trænger til en kærlig redigerende hånd.

Domænet er købt og betalt på DK-hostmaster, og siden ligger på one.com, og er bygget op med de værktøjer der er til stede der.

Kan man arbejde med office-værktøjerne, så er one.com’s værktøjer ikke så vanskelige.

Skulle du være interesseret, så kontakt den nuværende webmaster. Mailen står på ostermarie.dk.


Steffen har efter mere end 10 år i bestyrelsen valgt at stoppe, både som bestyrelsesmedlem, men også som kasserer. Det betyder, at der er en ekstra bestyrelsespost på valg i år, og en af de nyvalgte kan altså komme til at bestride kasserer-posten.

Går du med en skjult kasserer i maven, så meld det til formanden, så kan du da komme i betragtning til valget. Intet er dog sikkert før den sidste stemme er talt op, for husk, vi er blevet forvendt med kampvalg til bestyrelsesposterne.


En af årsagerne til Steffens beslutning er bl.a. den utilfredshed der har været med bestyrelsen i al almindelighed og Steffens arbejde i denne i særdeleshed. Det er aldrig rart at få at vide, at ens arbejde ikke er værdsat, og at mange ting kan gøres bedre.

Hvis der er nogen, som kan gøre tingene bedre, så lad dem komme til, og vise hvad der skal ændres.

Her skal ikke nævnes navne eller kastes med mudder, men til tider, så, den tørre sommer til trods, måtte Steffen gå med langskaftede gummistøvler for ikke at få snavsede sokker. Det holder man ikke til i længden.


Andre i bestyrelsen har også været udsat for kritik, og der har været kritik af nogle af Borgerforeningens arrangementer, så mød op på generalforsamlingen og fortæl bestyrelsen, hvad der kan gøres bedre, eller endnu bedre, kontakt formanden og meddel ham, at du er interesseret i at tage en tørn i bestyrelsen, så aktivitetsniveauet kan blive hævet derop, hvor det åbenbart forventes at være.


Og apropos generalforsamlingen, så er den fastlagt til


Torsdag 28. marts klokken 19.00


på Sognegården. Dagsorden jf. vedtægterne.


Borgerforeningen ønsker alle medlemmerne et godt 2019, bak op om vores aktiviteter, så bakker vi op omkring Østermarie.ostermarie.dk © 2015 • webmaster: steffen.gerdes@aspevej.dk