Østermarie Fritidshus

Østermarie Fritidshus støtter kultur og fritidsaktiviteter i Østermarie.

Vi er en bestyrelse på 4-5 personer med en formand som kontaktperson.


Vi har en billardklub, som spiller 5 dage om ugen med Hans Kofod som formand.

Vi har kondihold tirsdag, onsdag og torsdag.

Kortklubben har spillet hver onsdag eftermiddag, men da der kun er spillere tilbage til et bord, så holder de pt. pause, så har du lyst til at spille, så er du velkommen.

Første tirsdag i hver måned er der sangaften kl. 19 og alle er velkomne.

Efterlønsklubben hygger den første onsdag i hver måned.

Cafe Eli holder åbent hus hver mandag i ulige uger fra kl. 14.30.

Håbets Hjem holder aftensmøde kl. 19 hver onsdag i lige uger.


Kælderen bliver brugt af Borgerforeningen til opbevaring af materialer, som byens torv bliver pyntet med til halloween, påske og jul.Østermarie Lokalarkiv arbejder på førstesalen af Fritidshuset og har åbent hver torsdag kl. 15 - 17, og alle er velkomne. Lokalarkivet ledes af Finn Hellisen og gruppen består yderligere af Johannes (Joe) Andersen, Søren Christensen og Keld Olsen. Lokalarkivet hører under Østermarie Borgerforening.


Aktive kvinder holder aftensarrangementer på Fritidshuset og flere foreninger holder deres generalforsamling i huset f.eks. Fjordhesten Bornholm, Bornholms racefjerkræ og Bornholms køreselskab.


Fritidshuset lejer ud til foreninger, klubber, grupper, organisationer og enkeltpersoner, der har et folkeoplysende formål.

Fritidshuset lejer ikke ud til private fester.

Det koster 100 kr. for leje af lokale.

Der er plads til 40 mennesker og der forefindes alt til servering af kaffe og kage.


Hvis du vil leje lokale til din forening, så kan du ringe på telefonnr. 75446415/20490843.