Østermarie Fritidshus

Østermarie Fritidshus støtter kultur og fritidsaktiviteter i Østermarie.

Der er en bestyrelse på 5 personer med Lene Pedersen som formand og kontaktperson, da hun står for udlejning af lokaler.

 

Vi har en billardklub, som spiller 5 dage om ugen med Hans Kofod som formand.

Vi har kondihold tirsdag, onsdag og torsdag med ledelse af Grethe Olsen.

Vi har yogahold hver torsdag med Monica Hansen som instruktør, og hun har plads til flere på holdet.

Kortklubben har spillet hver onsdag eftermiddag, men da der kun er spillere tilbage til et bord, så holder de pt. pause, så har du lyst til at spille, så er du velkommen.

Første tirsdag i hver måned er der sangaften kl. 19 og alle er velkomne.

Efterlønsklubben hygger den første onsdag i hver måned.

Cafe Eli holder åbent hus hver mandag i ulige uger fra kl. 14.30.

Håbets Hjem holder aftensmøde kl. 19 hver onsdag i lige uger.

 

Torvegruppen består af frivillige borgere, som pynter Østermarie Torv ved højtiderne, og de holder til på Fritidshuset med deres materialer og malerværksted.

Torvegruppen bliver støttet af Østermarie Borgerforening.

Hold øje med Torvegruppens aktiviteter på opslagstavlen.

 

Østermarie Lokalarkiv arbejder på førstesalen af Fritidshuset og holder løbende åbent hus for alle interesserede. Lokalarkivet ledes af Finn Hellisen og gruppen består yderligere af Hasse Andersen, Johannes (Joe) Andersen, Søren Christensen og Keld Olsen. Lokalarkivet hører under Østermarie Borgerforening.

 

Borgerforeningen holder deres bestyrelsesmøder på Fritidshuset.

 

Aktive kvinder holder aftensarrangementer på Fritidshuset og flere foreninger holder deres generalforsamling i huset f.eks. Fjordhesten Bornholm, Bornholms racefjerkræ og Bornholms køreselskab.

 

Fritidshuset lejer ud til foreninger, klubber, grupper, organisationer og enkeltpersoner.

Det koster 100 kr. for leje af lokale.

Der er plads til 40 mennesker og der forefindes alt til servering af kaffe og kage eller smørrebrød.

 

Hvis du vil leje lokale til din forening, så kan du ringe på telefonnr. 75446415/20490843.