Østermarie Lokalarkiv

Set mod Østerlars omkring 1913. Den sidste bygning i højre side er Hotel Østermarie.


Lokalarkivets åbningstider:


Hver torsdag fra kl. 13.00 til kl. 17.00


Østermarie Lokalarkivs formål:


•At udbrede kendskabet til - og forståelsen for lokalhistorien og kulturhistoriske værdier i Østermarie-

  området.

•At indsamle, registrere og bevare tekster, billeder, og andre genstande, lydklip, film og fortællinger af

  lokalhistorisk interesse. Dette skal først og fremmest gøres digitalt.

•At gøre lokalhistorien tilgængelig via internettet og ved at give interesserede adgang til arkivets lokale i

  Fritidshuset i Østermarie.


Har du fotos af personer eller begivenheder i Østermarieområdet, skriftligt materiale eller andre genstande af lokalhistorisk interesse, vil vi gerne arkivere det. Materialet bliver skannet eller fotograferet.


Kan du fortælle historier fra området, eller kender du nogen, som kan, vil vi gerne høre dem og skrive dem ned, så de ikke bliver glemt. Vi vil meget gerne gøre en fortælling tilgængelig som lydklip, men gør det kun, hvis der gives tilladelse til det.


Har du smalfilm, videoer eller lydoptagelser fra lokalområdet, vil vi gerne lave kopier og bevare dem for eftertiden.


Får vi dokumenter med personfølsomme oplysninger indleveret, vil de blive opbevaret et aflåst sted.


Kontakt:


Du kan sende materiale og meddelelser til Østermarie Lokalarkiv via e-mail. Adressen er:


 arkiv3751@gmail.com


Ønsker du at henvende dig personligt til et medlem af arkivgruppen, kan du finde os på listen:


Finn Hellisen

56 47 02 67 / 21 27 60 87

Johannes Andersen

20 16 97 18

Keld Olsen

29 65 04 03

Søren Christensen

20 35 84 24
Lokalarkivets åbningstider:


Hver torsdag fra kl. 13.00 til kl. 17.00